ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

การติดตามการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน และตรวจเยี่ยม ติดตามการประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่
Created by on 5/1/2565 22:23:49


ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนติดตามการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี จังหวัดกำแพงเพชร และตรวจเยี่ยม ติดตามการประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ ณ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก และจังหวัดอุตรดิตถ์

print
rating
  Comments