ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

กฐินพระราชทานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2564
Created by vecpadmin on 13/11/2564 14:57:41


กฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี  2564 ณ วัดแก้ววิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ นายกสมาคม ฯ ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับ ผู้บริหาร สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี ภายในพระอุโบสถ ภายหลังเสร็จพิธีกฐินพระราชทาน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

print
rating
  Comments