ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

การเสวนา "Digital Gen is Now การปรับการศึกษาและทักษะดิจิทัล เพื่อปัจจุบันและอนาคตในยุค Next Normal" รูปแบบ Virtual Seminar ผ่าน Zoom application
Created by vecpadmin on 4/10/2564 11:33:33


print
rating
  Comments