ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1793/2563 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด
Created by vecpadmin on 21/12/2563 17:50:08

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1793/2563 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563


คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1793/2563 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด

printrating
  Comments