ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563 (ไตรมาสที่ 4/1)
Created by financesom60 on 24/7/2563 13:59:48

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 256... Read More..


หลักการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและการยื่นคำร้อง หรือคำขอรับเงินอุดหนุนของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
Created by vecpadmin on 1/7/2563 10:41:41

หลักการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและการยื่นคำร้อง หรือคำขอรับเงินอุดหนุนของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนในระบบ ป... Read More..