ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category
ตรวจเพิ่มหลักสูตร สาขางานเทคนิควิทยาการนาฬิกา
Created by vecpadmin on 10/6/2564 18:28:19

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ปฏิบั... Read More..


ประชุมแนวทางการร่างบทบัญญัติ
Created by Rammon on 10/6/2564 14:10:06

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายจรูญ ชูลาภ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.... Read More..


การรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
Created by vecpadmin on 4/6/2564 13:24:19

การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 Read More..