ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category
นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุม เรื่อง เข็มวิทยฐานะ“หลักสูตรพัฒนา นักบริหารระดับสูง สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ”
Created by Poope_kannikapinit on 3/16/2021 9:42:06 AM

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุม เรื่อง เข็มวิทยฐานะและติ... Read More..