ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

วันที่ 18-19 มีนาคม 2564 คณะกรรมการ จากสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ร่วมกับสำนักงาน อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีวศึกษาภาคกลาง ตรวจพิจารณาความพร้อม และความเหมาะสมการขอโอนและรับโอนใบอนุญาต ให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชน ของวิทยาลัยเทคโนโลยี ชัยบาดาล ภายใต้สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาด ของโควิด-19 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
Created by on 19/3/2564 14:11:19


print
rating
  Comments