ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยค่าใช้จ่ายรายหัวเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ปวช. ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Created by financesom60 on 16/2/2564 10:07:15

เพื่อดูการประชุมย้อนหลัง VDO Conference (ภาคเอกชน) : http://gg.gg/Conferancer-PVE

เข้าร่วมประชุม Video Conference ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. ให้เลือกเข้าร่วมประชุมได้ 2 ทาง ดังนี้
1. สถานศึกษาเอกชนเดินทางไปเข้าร่วมประชุมที่ห้อง Smart Class Room ซึ่งตั้งอยู่ในสถานศึกษาภาครัฐแต่ละจังหวัด
2
. ประชุมผ่านทาง https://youtu.be/pGseGhZGTUE หรือคลิกที่นี่link http://www.vec.go.th
 

 

       หรือกดลิ้งนี้ https://1th.me/Fk2HO

QR Code ดาวน์โหลดแบบสำรวจสถานศึกษาเอกชน

                                                                                                                                

 

 

หรือคลิกลิ้งนี้ http://gg.gg/PrivSch

 

 

อัพโหลดข้อมูลแบบสำรวจฯ รูปแบบ excel ที่กำหนดเท่านั้น* 
ขอให้ตั้งชื่อไฟล์ด้วยรหัสสถานศึกษาตามด้วยชื่อสถานศึกษา เช่น 1310100839วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ.xlsx

 


printrating
  Comments