ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

โครงการฝึกอบรม Online In-Country Program
Created by vecpadmin on 11/30/2020 2:29:58 PM

     นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม Online In-Country Program ในหัวข้อ “ระบบการประเมินและรับรองคุณภาพอาชีวศึกษาระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APACC Accreditation System)” โดยมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่ผ่านการประเมินจาก APACC ระดับเหรียญทอง จำนวน  3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  เข้าร่วมการอบรมฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ


print
rating
  Comments