ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา "การขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษายกกำลังสอง"
Created by vecpadmin on 7/10/2563 13:26:15


print
rating
  Comments