ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

วิธีป้อนข้อมูล ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา V-E-SAR
Created by vecpadmin on 2/6/2563 16:30:44


วิธีป้อนข้อมูล ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา V-E-SAR

 

     เนื่องจากมีผู้สอบถามเรื่องการกรอก รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้วยตนเองมาจำนวน สอช. ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผอ.มารุต ศิริธร  ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร และผู้บริหารวิทยาลัยพณิชยการเชียงใหม่ และรองเลขาธิการสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพฯ จัดทำคลิปวีดีโอแนะนำการกรอกข้อมูล และ อาจารย์ณัฏฐ์ หอมสุวรรณ  ผู้แนะนำการรายงานผลการดำเนินงาน และขอขอบคุณ ผอ. ณษฐ์  ชาญประเสริฐ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย ที่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลของวิทยาลัยมาเป็นตัวอย่าง  

สอช. ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนทำให้ วีดีโอแนะนะนี้สำเร็จด้วยดี จากก้านทิพย์  ชาติวงศ์

 

https://sites.google.com/metro.ac.th/help-vesar/home

print
rating
  Comments