ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

หลักสูตรภาษาจีนออนไลน์
Created by vecpadmin on 5/5/2020 4:30:04 PM


ตามที่ สอศ. ร่วมกับบริษัท Tang Chines Education  & Technology กำหนดจัดการเรียนภาษาจีน online  เป็น เวลา 3 เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ให้ สถานศึกษาที่มีความสนใจ  ลงทะเบียน และแจ้ง ชื่อ ที่มีความรู้ภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน  และ รองผู้อำนวยการที่ดูแล จำนวน 1 คน ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นี้  รายละเอียดตามหนังสือที่แจ้ง
(เรื่องนี้ สอศ. ได้ USER จำกัดซึ่ง ท่านผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ได้ แจ้ง แล้วว่า Frist Come First Service  จึงขอให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่มีความพร้อม ศึกษาเอกสารให้ ละเอียด และเร่งดำเนินการภายในกำหนด)

printrating
  Comments