ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

ขอเชิญสถานศึกษาอาชีวศึกษา จัดส่งกิจกรรม" โครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ชุมชน ตามโครงการสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 10
Created by wiboon on 10/7/2561 9:58:45


ขอเชิญสถานศึกษาอาชีวศึกษา จัดส่งกิจกรรม" โครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ชุมชน" ตามโครงการสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 10  "

โดยผู้สมัคร ต้องอายุ  15-25 ปี ศึกษาในระดับ มัธยมศึกษา ตอนปลาย/ ปวช. /ปวส.ปริญญาตรีรวมกลุ่มกัน  10 คน   และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน 

 

สนใจ ติดต่อได้  ตั้งแต่ วันนี้ ถึง  15  กรกฎาคม 2561  ที่ facebook จิตสำนึกรักเมืองไทย    หรือ  www.จิตสำนึกรักเมืองไทย.com หรือ โทร 0917806153  รายละเอียด เป็นการกรอกข้อมูล ผ่านเว็ปหาก คิดว่าสิ่งที่เขียนยังไม่ชัดเจน อัดเป็น Video  ประกอบได้  จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

print
rating
  Comments