ขอเชิญสถานศึกษาและพุทธศาสนิกชน ร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
ประจำปี 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วัด สุรชายาราม จังหวัดราชบุรี 
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 ร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศล ได้ที่ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน อาคารสวัสดิการ สป.ชั้น 4 (อาคาร ตู้เอทีเอ็มกรุงไทย) หรือ

โดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขากระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อบัญชี กฐินพระราชทาน  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขที่บัญชี 059-0-02729-8
การปรับปรุงและบันทึกข้อมูลนักเรียนนักศึกษาทุกคนที่ศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2559
ในระบบบันทึกข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลสำหรับสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
ขอให้สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาดำเนินการปรับปรุงและบันทึกข้อมูล ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน 
ภายในวันที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๙  หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา โทรศัพท์  ๐ ๒๒๘๑ ๕๕๕๕  ต่อ  ๑๓๐๕

รับ-ส่ง เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

E-Officeรับส่งหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  ดาวน์โหลดคู่มือฉบับย่อคู่มือฉบับย่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59

หน่วยงานภายใน สอศ

  ☛   สำนักอำนวยการ
  ☛   สำนักความร่วมมือ
  ☛  สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
  ☛  สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  ☛  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  ☛  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  ☛  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  ☛  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ☛  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  ☛  ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
  ☛  ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
  ☛  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  ☛  หน่วยศึกษานิเทศก์
  ☛  ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
  ☛  ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
  ☛  ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ
  ☛  ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน

Social Media

facebook ศูนย์ส่งเสริม
การอาชีวศึกษาเอกชน

ข่าวประชาสัมพันธ์อาชีวศึกษาเอกชน

rss
ภาพข่าว: เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน

เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอก...

ตามประกาศสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อ วิธีปฏิบัติเกี่ยวก...

วันที่: 20/10/2016

ภาพข่าว: ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก...

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานค...

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำน...

วันที่: 20/10/2016

ภาพข่าว: แจ้งบัญชีผู้ใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (AMS e-office) และระบบบันทึกข้อมู...

แจ้งบัญชีผู้ใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (AMS e-office...

ขอให้สถานศึกษาเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษาติดต่อขอรับ Log on name & Password บัญ...

วันที่: 19/10/2016

ภาพข่าว: การกำหนดรหัสสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

การกำหนดรหัสสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

ด้วย สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดทำระบบฐานข้อมูลสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึก...

วันที่: 19/10/2016

ภาพข่าว: การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนตุลาคม 2559

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนตุลาคม 2559

โอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559

วันที่: 19/10/2016

อ่านข่าวทั้งหมดได้ที่นี่

ประชาสัมพันธ์โครงการ การประชุม ฝึกอบรม การประกวดแข่งขัน
ประชาสัมพันธ์โครงการ การประชุม ฝึกอบรม การประกวดแข่งขัน

รณรงค์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินฯ ในช่วงวันออกพรรษา ประจำปี 2559
Created by vecpadmin in 10/19/2016 9:24:58 AM

รณรงค์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินฯ ในช่วงวันออกพรรษา ประจำปี ... Read More..


ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลกรรมการ กสทช.
Created by vecpadmin in 10/14/2016 12:16:05 PM

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) มีคว... Read More..


แจ้งผลการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559
Created by vecpadmin in 10/13/2016 2:44:40 PM

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ Read More..


ข่าวทั้งหมด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง อาชีวศึกษาภาคเอกชน

 Title 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 Download
คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๑๑๓๑/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการDownload
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๕๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดและแต่งตั้งประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดDownload
ประกาศสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่องการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัด (อชจ)Download
สำนักงานรัฐมนตรี 141/2559 ศธ.ออกคำสั่งแต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัด-รองศึกษาธิการจังหวัดDownload
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคDownload
การใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(AMS e-Office)Download
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๗๘/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯDownload
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน เป็นหน่วยงานภายในDownload
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนDownload

ข้อมูลเว็บไซต์เดิม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง